VSSOFT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIỆT
Chúng tôi chuyên về lĩnh vực của Y Tế. Với phương châm lấy con người làm gốc.
Chúng tôi tạo ra những sản phẩm phần mềm tiện ích, hiệu quả  tối đa tới người sử dụng 

ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG

Sử dụng đơn giản
Dễ dàng thao tác kiểm soát hoạt động 
quy trình khám chữa bệnh

TIỆN ÍCH HÓA

Tích hợp nhiều API xử lý. 
Liên kết tới cổng BHYT, BHXH.
Liên kết tới cổng thanh toán ngân hàng.

THÂN THIỆN

Dễ dàng cài đặt 
Hoạt động 24/24
Kết nối: LAN – WAN – INTERNET – VPN

ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

Chúng tôi luôn thu thập đánh giá của khách hàng 
về chỉ tiêu của phần mềm , độ hài lòng , mức độ phục vụ của nhân viên tới từng khách hàng .
Thông quá đó chúng tôi lấy động lực để tiếp tục xây dựng lên hệ sinh thái 

Chỉ tiêu phần mềm
Được đánh giá theo các tiêu chí:
– Tốc độ xử lý dữ liệu .            
 – Hạn chế lỗi phát sinh.            
 – Giao diện thân thiện.             

Mức độ hài lòng
Phản hồi từ phía khách hàng:
– Dễ dàng thao tác, sử dụng.
– Giao diện thân thiện.         
– Nhiều tiện ích tới cổng BYT. 

MỨC ĐỘ PHỤC VỤ
Hỗ trợ phục vụ                                  
– Phục vụ khách hàng liên tục.           
– Hỗ trợ thắc mắc của khách hàng.      
– Xử lý yêu cầu phần mềm nhanh chóng

Sản phẩm 

Chúng tôi thiết kế phần mềm chuyên biệt cho từng lĩnh vực của khách hàng

Quản lý tổng thể bệnh viện

– Quản lý bệnh viện theo quy trình.
– Quản lý bệnh nhân dễ dàng.
– Chẩn đoán kê đơn nhanh chóng.
– Tổng hợp thanh toán dễ dàng.
– Tích hợp đồng bộ cổng bộ y tế. 

Website bệnh viện

+ Giới thiệu bệnh viện.
+ Quản lý tổng thể bệnh viện.
+ Hồ sơ khám sức khỏe

API 

– API liên kết các phần mềm.  
– Liên kết đơn giản.
– Đồng bộ cơ sở dữ liệu nhanh chóng.
– Hoạt đồng liên kết liên tục.

Gọi số bệnh nhân

– Gọi bệnh nhân theo số thứ tự khám
– Kết nối phần mềm quản lý tổng thể     bệnh viện tạo ra 1 quy trình để             bệnh nhân có thể khám chữa bệnh     dễ dàng

Nền tảng công nghệ 

Những nền tảng công nghệ chúng tôi sử dụng

Ngôn ngữ C#

Devexpress


SQL