Tính năng ưu việt phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện - VSSOFT

Thứ sáu - 16/11/2018 03:56
Tính năng ưu việt phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện - VSSOFT
- Tiếp nhận, phân loại đối tượng khám và phần mềm tự động in số thứ tự khám.
- Bệnh nhân đăng ký dịch vụ khám chữa bệnh, phần mềm kết nối máy đọc mã vạch để đưa thông tin bệnh nhân vào hệ thống và trên phiếu khám bệnh có đầy đủ thông tin hành chính của bệnh nhân.
- Chuyển thông tin bệnh nhân đến bộ phận thu viện phí hoặc đến phòng khám.
- Quản lý lịch sử khám bệnh, khám bệnh kê đơn tại phòng khám theo mã bệnh ICD-10. Phần mềm in giấy vào viện, giấy chuyển viện, thống kê và in sổ khám chữa bệnh theo mẫu của BYT
- Quản lý thu chi, quản lý biên lai, sổ quỹ tiền mặt và thống kê viện phí theo từng khoa phòng.
- Quản lý danh mục dịch vụ: Dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kỹ thuật khác theo giá của BHXH và theo giá dịch vụ bệnh viện.
- Chuyển thông tin bệnh nhân sang khoa dược hoặc các bộ phận liên quan.
- In bảng kê chi phí khám chữa bệnh cho từng bệnh nhân theo mẫu 01BV, 02BV theo quyết định 3455/QĐ-BYT ngày 16/09/2013 và theo yêu cầu của bệnh viện.
- In các báo cáo chi tiết hoặc tổng hợp chi phí của bệnh nhân theo yêu cầu của Bệnh viện, BYT và cơ quan BHXH.
- Quản lý các nguồn thu từ: Khám sức khỏe, bệnh nhân BHYT, bệnh nhân dịch vụ.
- Quản lý danh mục thuốc, nhóm thuốc, biệt dược, vật tư y tế theo quy định của BYT: Nhà cung cấp, tên thuốc, hoạt chất, đường dùng, phân hạng bệnh viện được sử dụng, lô sản xuất, nhà cung cấp, hạn sử dụng, quản lý thuốc hướng thần gây nghiện theo TT19 của BYT.
- In các biểu mẫu sổ sách thống kê báo cáo dược từ phần mềm: Phiếu lĩnh thuốc, thẻ kho, biên bản kiểm nhập, báo cáo xuất nhập tồn, … theo đúng mẫu của BYT quy định hiện hành.
- Quản lý chi tiết từng kho thuốc (kho chính, kho lẻ, kho VTYT, kho hướng thần gây nghiện, kho cấp phát xã, …).
- Quản lý thông tin nhập xuất, cấp phát thuốc và vật tư.
- Quản lý giá thuốc, chọn giá ưu tiên cho mỗi kỳ nhập thuốc, quản lý hóa đơn thuốc bán lẻ.
- Chức năng hoàn trả thuốc, bổ sung thuốc và chức năng duyệt nhập thuốc hoàn trả, lập phiếu nhập thuốc hoàn trả từ khoa phòng.
- Áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đích danh và bình quân gia quyền. Ưu tiên thuốc có nhiều giá, hạn sử dụng của thuốc, …
- Chức năng nhập xuất dược tự động, tổng hợp, báo cáo nhanh, báo cáo xuất nhập tồn rút gọn. Xuất dữ liệu tồn kho, nhập kho, xuất kho cho bộ phận kế toán hạch toán.
- Kết nối với các Modul thu phí, KCB ngoại, nội trú để kê đơn thuốc, tính tiền.
- Khóa chứng từ nhập, xuât, hư hao, kiểm kê.
- Báo cáo hàng xuất.
- Quản lý thuốc theo từng nhà thầu (công ty cung cấp).
- Báo cáo dược theo thông tư 22, sổ thẻ kho TT22.
- Biên bản kiểm kê thuốc – Hóa chất – VTYT.
- Biên bản kiểm nhập thuốc hóa chất – VTYT.
- Báo cáo sử dụng hóa chất, thuốc.
- Báo cáo vật tư tiêu hao.
- Tổng hợp bệnh nhân xuất dược.
- Thống kê danh mục thuốc trong BHYT sử dụng tại đơn vị.
- Báo cáo nhanh 15 ngày sử dụng thuốc.
- Quản lý lưu trữ thông tin quá trình điều trị của từng bệnh nhân: Vào viện, chuyển viện, xuất viện, y lệnh, chăm sóc điều trị bệnh nhân, giường buồng điều trị.
- Quản lý thông tin chuyển khoa điều trị
- Bác sỹ chẩn đoán và theo dõi diễn biến bệnh nhân theo từng ngày điều trị vào phiếu điều trị, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, kê đơn hằng ngày, cách điều dưỡng, chế độ ăn, …
- Y tá, điều dưỡng tham gia trong quá trình ghi bệnh án như ghi: Sinh niệu, quá trình truyền dịch, truyền máu, nhập dữ liệu vật tư tiêu hao trong quá trình điều trị, phiếu chăm sóc bệnh nhân.
- Y tá, điều dưỡng tổng hợp dự trù thuốc qua mạng nội bộ theo y lệnh của bác sỹ, lập phiếu lĩnh thuốc vật tu, theo dõi lĩnh thuốc từ khoa dược, phát thuốc cho bệnh nhân.
- Kết nối modul quản lý dược, modul quản lý xét nghiệm, modul chuẩn đoán hình ảnh, modul thu phí, giám định bảo hiểm y tế.
- Quản lý giường bệnh: Số giường, giá tiền, chuyển giường của từng loại giường, từng đơn giá giường (BHYT, dịch vụ, chính sách), quản lý theo dõi tiền tạm ứng.
- Thống kê các báo cáo cho bệnh nhân điều trị nội trú theo yêu cầu của bệnh viện như báo cáo tình hình sử dụng thuốc nội trú, báo cáo doanh thu nội trú.
- Chỉ định bác sỹ mổ.
- Tiếp nhận danh sách bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, thủ thuật, cho phép xem toàn bộ thông tin bệnh án trước khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
- Nhập các thông tin nghiệp vụ trong quá trình thực hiện phẫu thuật, thủ thuật như ê kíp thực hiện, giờ thực hiện, thuốc, vật tư tiêu hao, máu, dịch truyền trong quá trình thực hiện của ca phẫu thuật, thủ thuật.
- Tổng hợp thuốc vật tư đã dùng để lĩnh bù về khoa.
- Quản lý theo dõi kho thuốc, vật tư phòng mổ.
- In chi phí chi tiết của ca phẫu thuật thủ thuật, in các báo cáo, thống kê và phẫu thủ thuật theo quy định.
- Quản lý lưu trữ thông tin quá trình điều trị của từng bệnh nhân: Vào viện, chuyển viện, xuất viện, y lệnh, chăm sóc điều trị bệnh nhân, giường buồng điều trị.
- Quản lý thông tin chuyển khoa điều trị
- Bác sỹ chẩn đoán và theo dõi diễn biến bệnh nhân theo từng ngày điều trị vào phiếu điều trị, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, kê đơn hằng ngày, cách điều dưỡng, chế độ ăn, …
- Y tá, điều dưỡng tham gia trong quá trình ghi bệnh án như ghi: Sinh niệu, quá trình truyền dịch, truyền máu, nhập dữ liệu vật tư tiêu hao trong quá trình điều trị, phiếu chăm sóc bệnh nhân.
- Y tá, điều dưỡng tổng hợp dự trù thuốc qua mạng nội bộ theo y lệnh của bác sỹ, lập phiếu lĩnh thuốc vật tu, theo dõi lĩnh thuốc từ khoa dược, phát thuốc cho bệnh nhân.
- Kết nối modul quản lý dược, modul quản lý xét nghiệm, modul chuẩn đoán hình ảnh, modul thu phí, giám định bảo hiểm y tế.
- Quản lý giường bệnh: Số giường, giá tiền, chuyển giường của từng loại giường, từng đơn giá giường (BHYT, dịch vụ, chính sách), quản lý theo dõi tiền tạm ứng.
- Thống kê các báo cáo cho bệnh nhân điều trị nội trú theo yêu cầu của bệnh viện như báo cáo tình hình sử dụng thuốc nội trú, báo cáo doanh thu nội trú.
- Chỉ định bác sỹ mổ.
- Tiếp nhận danh sách bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, thủ thuật, cho phép xem toàn bộ thông tin bệnh án trước khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
- Nhập các thông tin nghiệp vụ trong quá trình thực hiện phẫu thuật, thủ thuật như ê kíp thực hiện, giờ thực hiện, thuốc, vật tư tiêu hao, máu, dịch truyền trong quá trình thực hiện của ca phẫu thuật, thủ thuật.
- Tổng hợp thuốc vật tư đã dùng để lĩnh bù về khoa.
- Quản lý theo dõi kho thuốc, vật tư phòng mổ.
- In chi phí chi tiết của ca phẫu thuật thủ thuật, in các báo cáo, thống kê và phẫu thủ thuật theo quy định.
- Quản lý lưu trữ thông tin quá trình điều trị của từng bệnh nhân: Vào viện, chuyển viện, xuất viện, y lệnh, chăm sóc điều trị bệnh nhân, giường buồng điều trị.
- Quản lý thông tin chuyển khoa điều trị
- Bác sỹ chẩn đoán và theo dõi diễn biến bệnh nhân theo từng ngày điều trị vào phiếu điều trị, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, kê đơn hằng ngày, cách điều dưỡng, chế độ ăn, …
- Y tá, điều dưỡng tham gia trong quá trình ghi bệnh án như ghi: Sinh niệu, quá trình truyền dịch, truyền máu, nhập dữ liệu vật tư tiêu hao trong quá trình điều trị, phiếu chăm sóc bệnh nhân.
- Y tá, điều dưỡng tổng hợp dự trù thuốc qua mạng nội bộ theo y lệnh của bác sỹ, lập phiếu lĩnh thuốc vật tu, theo dõi lĩnh thuốc từ khoa dược, phát thuốc cho bệnh nhân.
- Kết nối modul quản lý dược, modul quản lý xét nghiệm, modul chuẩn đoán hình ảnh, modul thu phí, giám định bảo hiểm y tế.
- Quản lý giường bệnh: Số giường, giá tiền, chuyển giường của từng loại giường, từng đơn giá giường (BHYT, dịch vụ, chính sách), quản lý theo dõi tiền tạm ứng.
- Thống kê các báo cáo cho bệnh nhân điều trị nội trú theo yêu cầu của bệnh viện như báo cáo tình hình sử dụng thuốc nội trú, báo cáo doanh thu nội trú.
- Chỉ định bác sỹ mổ.
- Tiếp nhận danh sách bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, thủ thuật, cho phép xem toàn bộ thông tin bệnh án trước khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
- Nhập các thông tin nghiệp vụ trong quá trình thực hiện phẫu thuật, thủ thuật như ê kíp thực hiện, giờ thực hiện, thuốc, vật tư tiêu hao, máu, dịch truyền trong quá trình thực hiện của ca phẫu thuật, thủ thuật.
- Tổng hợp thuốc vật tư đã dùng để lĩnh bù về khoa.
- Quản lý theo dõi kho thuốc, vật tư phòng mổ.
- In chi phí chi tiết của ca phẫu thuật thủ thuật, in các báo cáo, thống kê và phẫu thủ thuật theo quy định.
- Quản lý lưu trữ thông tin quá trình điều trị của từng bệnh nhân: Vào viện, chuyển viện, xuất viện, y lệnh, chăm sóc điều trị bệnh nhân, giường buồng điều trị.
- In các báo cáo thống kê như: Báo cáo doanh thu của bệnh viện, báo cáo thống kê các dịch vụ đã thực hiện, doanh thu theo khoa phòng thực hiện, … theo các tiêu chí như bệnh nhân bảo hiểm y tế, bệnh nhân dịch vụ, khoảng thời gian lấy báo cáo, bệnh nhân ngoại trú hay nội trú.
- Báo cáo hoạt động tại khoa khám bệnh và toàn viện, nội trú, ngoại trú theo chuyên khoa.
- In các Sổ vào viện – ra viện – chuyển viện.
- Danh mục bệnh viện và cơ sở KCB (theo BHXHVN và BYT), Danh mục các dịch vụ kỹ thuật, phẫu thuật thủ thuật theo BYT, Danh mục mã bệnh ICD-10, Danh mục thuốc và vật tư, Danh mục khoa phòng, người dùng, dân tộc, nghề nghiệp, đối tượng, bệnh viện.
- Phần mềm tự động tạo ra các File XML thông tin bệnh nhân KCB tại cơ sở sau đó chuyển về cổng kết nối của BHXH Việt Nam và Bộ Y tế.
- Tiếp nhận thông tin yêu cầu thực hiện dịch vụ từ các bộ phận.
- Nhập thông tin kết quả hình ảnh của bệnh nhân vào hệ thống.
- Thống kê ca bệnh nhân theo ngày làm việc, theo tên cán bộ làm việc và các báo cáo thống kê khác theo yêu cầu của bệnh viện.
- Cập nhật, lưu trữ, hiển thị các kết quả.
- In các biểu mẫu chẩn đoán hình ảnh do BYT ban hành và quyết định 4069/2001-BYT
- Nhận chỉ định, lưu kết quả xét nghiệm và tra cứu, thống kê, kết xuất dữ liệu khi cần thiết.
- Sau khi thực hiện dịch vụ, kết quả xét nghiệm được lưu vào phần mềm. Bác sỹ xem kết quả ngay trên màn hình.
- Thống kê các ca thực hiện trong ngày, tháng, quý theo loại bệnh nhân hay theo người thực hiện.
- In ra các sổ xét nghiệm theo mẫu của BYT hiện hành.
 Tags: vssoft

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Phòng Chăm sóc khách hàng

Phòng Chăm sóc khách hàng


Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm VSSOFT đem lại ?

vssoft
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay44
  • Tháng hiện tại2,531
  • Tổng lượt truy cập1,166,744
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây